Produkt został dodany do ulubionych - kliknij tutaj aby otworzyć ulubione
Produkt został usunięty z ulubionych
Wybrany produkt został dodany do koszyka
Wybrany produkt został usunięty z koszyka

Gwarancja

Warunki gwarancji
 
Udzielenie gwarancji w obrocie konsumenckim reguluje art. 13 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176). W odróżnieniu od uprzednio obowiązujących w tej materii przepisów, ustawa nie przewiduje nałożenia żadnych minimalnych wymagań dotyczących załatwiania reklamacji z tego tytułu.

Zgodnie ze wzmiankowanym artykułem nie mamy obligatoryjnego obowiązku udzielać gwarancji jakości na sprzedany towar. Dodatkowo ustawa nie przewiduje ani minimalnego określenia długości okresu gwarancyjnego, ani nie nakazuje gwarantowi precyzowania czasu trwania odpowiedzialności gwarancyjnej przy udzieleniu tejże gwarancji. Nie wprowadza również zasady, że w braku zastrzeżenia terminu, okres ten wynosi jeden rok (patrz art. 577 § 2 k.c.). 

Towary i kompletne urządzenia elektroniczne posiadające fabryczną gwarancję producenta - jej okres jest ściśle sprecyzowany w warunkach gwarancji producenta. Pisemną reklamację klienta załatwia nasza firma, po otrzymaniu od Kupującego wadliwego produktu, będącego w okresie gwarancji producenta przy ścisłym spełnieniu warunków gwarancji producenta, zawartych w karcie gwarancyjnej; tego typu reklamacja może być również zgłoszona bezpośrednio przez klienta - właściciela reklamowanego sprzętu - bezpośrednio do serwisu autoryzowanego producenta sprzętu, jeśli został on wskazany w karcie gwarancyjnej lub też w jej załączniku. 

Towary posiadające indywidualną gwarancję IGBT-POWER - jej okres jest ściśle sprecyzowany w indywidualnej gwarancji na dany towar. Pisemną reklamację klienta przyjmuje i załatwia nasza firma, po otrzymaniu od Kupującego wadliwego produktu wraz z naszą kartą gwarancyjną i kserokopią dowodu sprzedaży (paragonu, faktury) - przy ścisłym spełnieniu warunków gwarancji zawartych w karcie gwarancyjnej. 

Na podzespoły elektroniczne i energoelektroniczne udzielamy następującej gwarancji:

- trafopowielacze wysokiego napięcia i transformatory CCFL - 12 miesiący od daty sprzedaży,

- rezystory, kondensatory, kwarce, elementy półprzewodnikowe monolityczne, układy scalone oraz wszelkie inne elementy i podzespoły wymagające lutowania, a odrębnie nie wymienione - obowiązują przepisy o odpowiedzialności sprzedawcy i niezgodności towaru z umową
 - głowice w.cz., modulatory w.cz., silniki, głowice wizyjne, moduły, bloki, kompletne płyty elektroniki - 12 miesięcy od daty sprzedaży,

- lasery CD, DVD z mechaniką i / lub elektroniką lub bez, wszelkie mechanizmy - 6 - miesiące od daty sprzedaży,
 
- piloty zdalnego sterowania oraz akcesoria RTV - 12 miesięcy od daty sprzedaży,
 
- kineskopy oraz ekrany i panele LCD - 12 miesięcy od daty sprzedaży

- wszelkie pozostałe - indywidualnie, według gwarancji producenta lub dystrybutora.

Elementy i podzespoły do komputerów PC - w każdym przypadku posiadają swoją indywidualną gwarancję, na której zostały określone warunki jej długość.

Kosztem nieuzasadnionych reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji nie objętych warunkami gwarancji (uszkodzenia mechaniczne z winy klienta, zalania, przepięcia, użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem bądź z instrukcją obsługi itp.) - będzie obciążany klient. O odrzuceniu reklamacji i kosztach z tym związanych - zostanie on odrębnie powiadomiony drogą pocztową, listem poleconym za potwierdzenie odbioru.

Załączniki do pobrania:
Ten sklep jest zgodny ze standardami W3C
Ilość produktów w ofercie : 52808 ,Ilość użytkowników online: 4
All rights reserved - Copyright@VisualTechnologies 2002 - 2011 - platforma QShop
QSHOP Advanced